Vzostup mobilnej reklamy

Google nedávno zverejnil infografiku s podrobnými údajmi o tom, ako jednotlivci používajú svoje mobilné zariadenia pri hľadaní odpovedí, v ktorejkoľvek fáze procesu nákupu. Čísla sú ohromujúce – v prepojenom svete, ako je ten náš, sa ľudia spoliehajú na internet. Veria tomu, čo vidia, učia sa rozpoznávať nové značky a rozhodovať sa v pohybe.

Toto je miesto, kde inzerenti potrebujú vyťažiť z toho čo najviac. Týmto jedincom, ktorí hľadajú okamžitú reakciu, môžu dať príslušnou správou odpoveď, nápad alebo radu pri nákupe.

Ako sa dá implementovať taký flexibilný systém, ktorý vám umožní byť stále vpred, reagovať, počúvať a dodávať odpovede potencionálnym zákazníkom presne v okamihu, keď ich hľadajú? Ako môžete adekvátne identifikovať ich potreby a ponúknuť najvhodnejšiu alternatívu?

To je kde marketing vyhľadávačov má veľký význam. Aj keď máte možnosť využiť populárne SEO služby, hlavné výhody platenej PPC reklamy sú:

  • Segmentácia publika: inzerujte iba pre konkrétne demografické skupiny
  • Doladenie kampaní: môžete vyladiť a zdokonaliť správu, vašu ponuku
  • Kontrola rozpočtu: nechajte svoje reklamy zobrazovať, kedy a kde to najdôležitejšie
  • Riadenie nákladov: nastavte osobitné pravidlá nákladov

Máte všetko pod úplnou kontrolou. Váš marketingový scenár je na mieste a generujete dôležité dáta, ktoré vám umožnia robiť okamžité obchodné rozhodnutia. Inými slovami, chytáte ryby tam, kde ryby sú.

Google AdWords a vzostup mobilnej reklamy

Google vidí bilióny vyhľadávaní vo svojom vyhľadávači každý rok – a v súčasnej dobe viac ako polovica z nich sa udeje cez mobil!

Ako vedúca marketingová platforma online, Google AdWords si je samozrejme vedomý nových trendov a je ochotný poskytnúť inzerentom kompletný balík nástrojov, s cieľom maximalizovať ich dosah a tým pádom aj ich zisk.

Až donedávna ste mali možnosť prevádzkovať kampane AdWords na viacerých typoch zariadení a ponúknuť mobilné verzie svojich reklám pre mobilných užívateľov. Toto bolo skvelé a veľmi užitočné, ale na začiatku tohto roka sme boli svedkami vzniku špecificky mobilných vylepšení. Tieto zmeny boli vyhlásené na nedávnom summite Performance Google, koncom mája 2016.

Ako nainštalovať satelitnú parabolu

Inštalácia satelitnej paraboly je jednoduchý, no prácny proces, ktorý si vyžaduje znalosť súradníc obežnej dráhy satelitu a súradnice budovy, na ktorej je namontovaná. Viaceré webové stránky a aplikácie poskytujú súradnice pre domov, alebo budovu a poskytovateľ satelitných služieb dodáva smer na zameranie paraboly. Merač satelitného signálu umožňuje dolaďovanie antény.

Veci, ktoré budete potrebovať:

  • Vŕtačku s 3/8-palcovým vrtákom
  • 2 satelitné koaxiálne káble
  • Upevňovací, alebo montážny držiak
  • Vodováhu
  • Satelitný merač

satelitna parabolaPrevŕtajte sa cez stenu, aby ste dosiahli na vonkajšiu stranu budovy; vyvŕtajte vonkajšiu dieru nižšie, než vnútornú, aby ste zabránili vstupu vody a zrážok.

Pripevnite upevňovací držiak na vonkajšiu stenu. Upevňovací držiak podporuje stožiar, ktorý parabolu drží. Zarovnajte držiak vodováhou a zaistite ho kotviacimi skrutkami.

Vodováhou skontrolujte, či je stožiar zarovno na oboch vertikálnych stranách.

Zaistite parabolu na stožiari. Neuťahujte skrutky úplne, pretože budete musieť parabolou nakláňať pre doladenie príjmu signálu.

Pripojte satelitný koaxiálny kábel do LNBC – oka paraboly.

Zmontujte LNBF a pripojte druhý koniec koaxiálneho kábla do satelitného merača. Prispôsobte zvislé zarovnanie paraboly a pomaly parabolu nakláňajte doľava a doprava podľa potreby, kým nedostanete na merači najsilnejší signál.

Utiahnite skrutky tak, aby parabolu držali na mieste po tom, čo ste našli najsilnejší signál. Ponechajte merač pripojený na druhý koniec koaxiálneho kábla pre uistenie, že parabola ostane vo svojej ideálnej polohe pri dotiahnutí a potom merač odstráňte.

Pretiahnite koaxiálny kábel z exteriéru domu cez predtým vyvŕtané diery a pripojte ho k prijímaču. Koaxiálnym káblom pripojte prijímač k televízoru.

Zapnite televízor a prijímač a pokračujte nastavením kanálov podľa návodu na obsluhu vašej satelitnej paraboly. Väčšina satelitných vstupov pre satelitný kábel je označená ako “Satellite In”. Vaša satelitná tv je týmto pripravená na užívanie.

V závislosti od poskytovateľa si takto môžte vychutnať desiatky programov v digitálnej kvalite.