Ako nainštalovať satelitnú parabolu

Inštalácia satelitnej paraboly je jednoduchý, no prácny proces, ktorý si vyžaduje znalosť súradníc obežnej dráhy satelitu a súradnice budovy, na ktorej je namontovaná. Viaceré webové stránky a aplikácie poskytujú súradnice pre domov, alebo budovu a poskytovateľ satelitných služieb dodáva smer na zameranie paraboly. Merač satelitného signálu umožňuje dolaďovanie antény.

Veci, ktoré budete potrebovať:

  • Vŕtačku s 3/8-palcovým vrtákom
  • 2 satelitné koaxiálne káble
  • Upevňovací, alebo montážny držiak
  • Vodováhu
  • Satelitný merač

satelitna parabolaPrevŕtajte sa cez stenu, aby ste dosiahli na vonkajšiu stranu budovy; vyvŕtajte vonkajšiu dieru nižšie, než vnútornú, aby ste zabránili vstupu vody a zrážok.

Pripevnite upevňovací držiak na vonkajšiu stenu. Upevňovací držiak podporuje stožiar, ktorý parabolu drží. Zarovnajte držiak vodováhou a zaistite ho kotviacimi skrutkami.

Vodováhou skontrolujte, či je stožiar zarovno na oboch vertikálnych stranách.

Zaistite parabolu na stožiari. Neuťahujte skrutky úplne, pretože budete musieť parabolou nakláňať pre doladenie príjmu signálu.

Pripojte satelitný koaxiálny kábel do LNBC – oka paraboly.

Zmontujte LNBF a pripojte druhý koniec koaxiálneho kábla do satelitného merača. Prispôsobte zvislé zarovnanie paraboly a pomaly parabolu nakláňajte doľava a doprava podľa potreby, kým nedostanete na merači najsilnejší signál.

Utiahnite skrutky tak, aby parabolu držali na mieste po tom, čo ste našli najsilnejší signál. Ponechajte merač pripojený na druhý koniec koaxiálneho kábla pre uistenie, že parabola ostane vo svojej ideálnej polohe pri dotiahnutí a potom merač odstráňte.

Pretiahnite koaxiálny kábel z exteriéru domu cez predtým vyvŕtané diery a pripojte ho k prijímaču. Koaxiálnym káblom pripojte prijímač k televízoru.

Zapnite televízor a prijímač a pokračujte nastavením kanálov podľa návodu na obsluhu vašej satelitnej paraboly. Väčšina satelitných vstupov pre satelitný kábel je označená ako “Satellite In”. Vaša satelitná tv je týmto pripravená na užívanie.

V závislosti od poskytovateľa si takto môžte vychutnať desiatky programov v digitálnej kvalite.